Discovery Pool Diver
Dit is een initiatiebrevet. De Discovery Pool Diver is een kennismakingsbrevet voor pool diving. Het laat toe in een zeer beperkte tijd de vrijduiktechnieken aan te leren om op een veilige manier een andere dimensie te geven aan de zwembad apneu trainingen.
0,00 € 0.0 EUR
1* Pool Diver
Dit is het basisbrevet voor de enthousiaste Pool Diver.

De opleiding 1*Star Pool Diver is een basisbrevet voor de gedreven Pool Diver. Het laat toe in een beperkte tijd zelfstandige pool duiken te doen in een buddysysteem. Het is het ideale startersbrevet voor de gepassioneerde poolduiker die reeds beschikt over voldoende watervastheid.

Een 1*Pool is bekwaam om veilig en correct een apneuduik van enige lengte en tijdsduur uit te voeren. Hij heeft al enige ervaring opgedaan en is vertrouwd met het oppervlakteprotocol en de regels van duikveiligheid. Hij functioneert volgens het buddysysteem van CMAS en duikt volgens het veiligheidsreglement. Hij is bekend met de potentiële gevaren bij incorrecte uitoefening van de sport en in staat om adequaat op te treden bij een (dreigend) incident of ongeval.

Vorm van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 delen en staat onder leiding van minstens een 2*Apnea/AIF:

Een theoretisch gedeelte, op basis van een cursus. Deze lessen (4 lesuren of het equivalent door zelfstudie) worden afgerond door een multiple-choice-proef.

·Een praktisch gedeelte in het zwembad waar de diverse technieken aangeleerd worden (minimaal 8 uren) Er is een systeem van permanente evaluatie en er zijn een aantal proeven af te leggen waaruit zal blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen, waarna het brevet 1*Pool wordt gehomologeerd.
0,00 € 0.0 EUR
2* Pool Diver
Dit is het meest doorgedreven brevet voor Pool Divers. Voor de atleten die hun kennis en ervaring willen meten, eventueel in competitie verband.

De opleiding 2* Star Pool Diver is het meest gevorderd brevet voor de enthousiaste pool divers die hun kennis en ervaring willen verdiepen, en die zich eventueel willen meten met andere atleten in diverse wedstrijden op niveau club, NELOS, federaal of internationaal niveau.

Vorm van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 delen en staat onder leiding van minstens een 2*Apnea/AIF of Pool Dive Instructor.

Een theoretisch gedeelte, op basis van een cursus. Deze lessen (8 lesuren of het equivalent door zelfstudie) worden afgerond door een multiple-choice-proef.

Een praktisch gedeelte in het zwembad waar de diverse technieken aangeleerd worden (minimaal 12 uren). Dit gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door minstens een 3*Apnea/AIF. Er is een systeem van permanente evaluatie en er zijn een aantal proeven af te leggen waaruit zal blijken dat de kandidaat voldoet aan de eisen, waarna het brevet 2*Pool wordt gehomologeerd.
0,00 € 0.0 EUR
D-Apnea - Discovery Apnea Diver
Dit is een initiatiebrevet. De Discovery Apnea Diver (10 m - ISO-13970) is een kennismakingsbrevet voor vrijduiken. Het laat toe in een beperkte tijd de vrijduiktechnieken aan te leren die je als gids toelaten mensen te begeleiden tijdens het snorkelen.

Een Discovery Vrijduiker is bekwaam om veilig en correct een apneuduik van beperkte lengte, diepte en tijdsduur uit te voeren. Hij is vertrouwd met het oppervlakteprotocol en de regels van duikveiligheid. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddysysteem van CMAS. Na het beëindigen van de opleiding mag de Discovery Vrijduiker autonoom duiken met een andere gebrevetteerde duiker mits inachtneming van zijn dieptebeperking.

Vorm van de opleiding

De opleiding staat onder leiding van minstens een 2*Apnea/AIF en omvat:

de opleiding tot Discovery Pool Diver (theorie en zwembad).

Een praktisch gedeelte van 2 uur in een diep zwembad of in openwater (een skills opleidingduiksessie) waar vaardigheden op diepte ingeoefend worden. Dit gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door minstens een 1*FDI.

Een praktisch gedeelte van 2 uur in een diep zwembad of in openwater (een oefenduiksessie) samen met een andere duiker onder supervisie van minstens een 2*Apnea/AIF-Initiator.
0,00 € 0.0 EUR
1*Apnea - Adventure Vrijduiker
De Adventure Apnea Diver (20 m) is het basisbrevet voor de enthousiaste vrijduiker.

In een beperkte tijd leer je zelfstandige vrijduiken te doen in een buddysysteem. Het laat toe in een beperkte tijd zelfstandige vrijduiken te doen in een buddysysteem. Het is het ideale starters brevet voor de gepassioneerde vrijduiker die reeds beschikt over voldoende watervastheid.

Een Adventure Vrijduiker is bekwaam om veilig en correct een apneuduik van enige lengte, diepte en tijdsduur uit te voeren. Hij heeft al enige ervaring opgedaan en is vertrouwd met het oppervlakteprotocol en de regels van duikveiligheid. Hij functioneert volgens het buddysysteem van CMAS en duikt volgens het veiligheidsreglement. Hij is bekend met de potentiële gevaren bij incorrecte uitoefening van de sport en is in staat om adequaat op te treden bij een (dreigend) incident of ongeval. Na het beëindigen van de opleiding mag de 1*Apnea autonoom duiken met een andere gebrevetteerde duiker mits inachtneming van de dieptebeperking van de laagst gebrevetteerde.

Vorm van de opleiding

De opleiding staat onder leiding van minstens een 2*Apnea/AIF en omvat:

De opleiding tot 1*Pool Diver (theorie en zwembad) indien dit nog niet werd behaald

Een praktisch gedeelte in een diep zwembad of in buitenwater waar duiken op diepte ingeoefend worden (2 skills opleidingduiksessies van 2 lesuren). Dit gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door minstens een 1*FDI.

Minimaal 2 oefenduiksessies van 2 lesuren, samen met een andere duiker onder supervisie van minstens een 2*Apnea/AIF.
0,00 € 0.0 EUR
2*Apnea - Advanced Vrijduiker
De Advanced Apnea Diver (30 m) is een gevorderd brevet voor gedreven vrijduikers die hun kennis en ervaring willen verdiepen.

Een Advanced Vrijduiker is bekwaam om veilig en correct een apneuduik van grotere lengte, diepte en tijdsduur uit te voeren. Hij is in staat om een vrijduiksessie met meerdere vrijduikers in stilstaand binnenwater te organiseren. Na het beëindigen van de opleiding mag de 2*Apnea autonoom duiken met een andere gebrevetteerde duiker mits inachtneming van de dieptebeperking van de laagst gebrevetteerde.

Vorm van de opleiding

De opleiding staat onder leiding van minstens een 3*Apnea/AIF of Pool Dive Instructor, en omvat:

De opleiding tot 2*Pool Diver (theorie en zwembad) indien dit nog niet werd behaald.

Een praktisch gedeelte in een diep zwembad of in buitenwater waar vaardigheden op diepte ingeoefend worden (3 skills opleidingduiksessies van 2 lesuren). Dit gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door minstens een 1*FDI.

Minimaal 3 oefenduiksessies van 2 lesuren, samen met een andere duiker onder supervisie van minstens een 3*Apnea/AIF.
0,00 € 0.0 EUR
3*Apnea - Master Vrijduiker
De Master Apnea Diver (40 m) staat voor meesterschap in vrijduiken! Het is het meest doorgedreven vrijduikbrevet.

Een Master Vrijduiker is bekwaam om veilig en correct een apneuduik van grotere lengte, diepte en tijdsduur uit te voeren. Hij is in staat om een vrijduiksessie met meerdere vrijduikers te organiseren en beginnende vrijduikers te begeleiden tijdens hun eerste duiken. Na het beëindigen van de opleiding mag de 3*Apnea autonoom duiken met een andere gebrevetteerde duiker mits inachtneming van de dieptebeperking van de laagst gebrevetteerde.

Vorm van de opleiding

De focus van de opleiding ligt op het perfectioneren van de technieken en het begeleiden van grotere groepen van vrijduikers.

De opleiding staat onder leiding van een vrijduikinstructeur en bestaat uit 4 delen:

Een theoretisch gedeelte, op basis van een cursus. Deze lessen (14 lesuren of het equivalent door zelfstudie) worden afgerond door examen met open vragen. Dit gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door minstens een 1*FDI.

Een praktisch gedeelte in het zwembad waar de diverse technieken aangeleerd worden (minimaal 8 uren). Dit gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door minstens een 1*FDI.

Een praktisch gedeelte in een diep zwembad of in openwater waar vaardigheden op diepte ingeoefend worden (3 skills opleidingduiksessies van 2 lesuren), aangevuld met de verplichte deelname aan een NELOS-vrijduikzeestage. Dit gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door minstens een 2*FDI.

Zelf minimaal 5 oefenduiksessies van 2 lesuren organiseren waaraan telkens meerdere duikploegen deelnemen, onder supervisie van minstens een 1*FDI.
0,00 € 0.0 EUR